CENNIK KRYTEJ PŁYWALNI *

KLIENCI ZEWNĘTRZNI – BILETY INDYWIDUALNE

L.p.

RODZAJ BILETU

CENA

CZAS UDOSTĘPNIENIA

1.

Bilet normalny

10,00 zł brutto

60 min.

2.

Bilet normalny

15,00 zł brutto

2 h

3.

Bilet ulgowy **

8,00 zł brutto

60 min.

4.

Bilet ulgowy **

12,00 zł brutto

2 h

GRUPY ZORGANIZOWANE – KLIENCI KOMERCYJNI (obowiązująca umowa najmu) ***

5.

Najem 6 torów

314,00 netto + VAT

45 min.

6.

Najem 1 toru

64,37 zł brutto

45 min.

 

* Zgodnie z pkt. 7 rozdz. I – właściciel obiektu zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu udostępnienia pływalni

   dla użytkowników.

** Zgodnie z pkt. 5 rozdz. II – Bilety ulgowe za okazaniem stosownego dokumentu przysługują dla:

a)          studentów i pracowników PWSZ w Raciborzu;

b)          studentów innych uczelni publicznych;

c)          dzieci i młodzieży uczącej się;

d)          osób niepełnosprawnych;

e)          emerytów i rencistów.

*** Klienci komercyjni otrzymują dodatkowo 15 min. na przebranie się.

 

 

UWAGA:  Klienci Instytucjonalni (w tym placówki oświatowe) zawierające z właścicielem obiektu umowę najmu
na minimum 4 miesiące obowiązuje cennik wejść grupowych ustalany indywidualnie.